تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

tip 1 دستگاه ۵
tip 2دستگاه ۱۵
tip 3 دستگاه۱۵
storage 1 دستگاه ۱۰
storage 2 دستگاه ۱
برگزار کننده : سازمان امداد و نجات
شرح کلی حوزه فعالیت : امدا و نجات

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 7,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/07/30ساعت: 10:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرور ۳۵ دستگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.