تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تهیه لیست کوتاه جهت انتخاب مشاور
مشاوران جهت شناسایی و ارزیابی صلاحیت مشاوران در خصوص توسعه سامانه های سازمان

شرایط آگهی

اعلام نشده
تهیه لیست کوتاه جهت انتخاب مشاور در خصوص توسعه سامانه های سازمان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.