تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

دو عنوان مناقصه شامل :پروژه های توسعه روشنایی و بهسازی شهری امور برق البرز
مبلغ تضمین ۱/۶۷۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال
-پروژه های توسعه و اصلاحات شهری امور برق ابیک
تضمین ۱/۶۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

حداقل 5 نیرو
دو عنوان مناقصه شامل :پروژه های توسعه روشنایی و بهسازی شهری امور برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.