تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع نیروی برق در محدوده منطقه برق هفده شهریور و اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی منطقه برق آزادی
براوردها : مندرج در اصل اگهی

شرایط آگهی

خرید : 1/500/000/000 ریال داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو
اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع نیروی برق در محدوده منطقه برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.