تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری پروژه برق رسانی به مجتمع های تجاری آرش مال و ماهان مال
مناقصه:تأمین تجهیزات و تهیه مصالح و انجام عملیات مونتاژ ، نصب ، تست و راه اندازی در ارتباط با پروژه برق رسانی به مجتمع های تجاری آرش مال و ماهان مال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 2.783.005.535 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده در وجه سازمان یا واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اصل آگهی بانک صادرات - خرید اسناد مبلغ 5.000.000 ریال به حساب سپهر شماره منرج در اصل آگهی نزد بانک صادرات - داشتن گواهینامه صلاحیت پایه 5 رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود
پروژه برق رسانی به مجتمع های تجاری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.