تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات و امور تاسیسات شبکه بهداشت و درمان هویزه در سال ۱۴۰۲
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات و امور تاسیسات شبکه بهداشت و درمان هویزه در سال ۱۴۰۲

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 500,000 مبلغ تضمین : 737,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/08/13ساعت: 08:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات و امور تاسیسات شبکه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.