تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار چهار هزار و هفتد و پنجاه تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی در کرج به کلیه نقاط داخل و خارج استان

شرایط آگهی

خرید اسناد مبلغ 500.000 ریال - تضمین مبلغ 737.653.750 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اصل آگهی نزد بانک مرکزی
واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار چهار هزار و هفتد و پنجاه تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.