تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری امور پشتیبانی خدماتی و نگهبانی به شماره ۲۰۰۲۰۰۴۹۱۶۰۰۰۰۷۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 600/000/000 ریال
واگذاری امور پشتیبانی خدماتی و نگهبانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.