تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم ارتینگ پست های برق محدوده یاردهای بندرعباس و کهنوج
شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۳۰۲۳۰۰۰۰۱۳

شرایط آگهی

تضمین 3.107.220.000 ریال ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر رسته نیرو از سازمان برنامه و بودجه
تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم ارتینگ پست های برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.