تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تهیه و نصب اقلام جهت بهسازی چیلر ساختمان مرکزی شرکت ملی پست
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۳۰۶۷۰۰۰۱۲۹
برگزار کننده : شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
نام سرویس : تامین بخار و تهویه هوا
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

در مدارک پیوست تمامی مراحل تهیه حمل و نصب و اخذ تاییدیه کارفرما و همچنین جبران هرگونه خسارت وارده احتمالی به تاسیسات مرتبط بعهده برنده میباشد
تهیه و نصب اقلام جهت بهسازی چیلر ساختمان مرکزی شرکت ملی پست

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.