تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام قیمت دومرحله ای خرید تجهیزات و اجرای خدمات سیستم اطفا انبار ساختمان مرکزی به شماره ۰۱-۱۴۰۲۰۶۱۱

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 150/000/000 ریال
استعلام قیمت دومرحله ای خرید تجهیزات و اجرای خدمات سیستم اطفا انبار ساختمان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.