تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید۱۸۴ عدد باطری نیکل کادمیوم MC 110 p or SBM 112
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 50.00
فراخوان ارزیابی کیفی باطری نیکل کادمیوم MC 110 p or SBM 112

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.