تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خریدفلومیتر ( جریان سنج )پایانه سیراف به شماره مناقصه K40201-0000172-B
برگزار کننده : شرکت پالایش گاز فجر جم
شرح کلی حوزه فعالیت : پایانه صادراتی بندر سیراف

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 هزینه خرید اسناد : 200,000 مبلغ تضمین : 880,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/09ساعت: 16:00
خریدفلومیتر جریان سنج

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.