تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

سیستم کنفرانس دیجیتال با قابلیت اتوترکینگ
سیستم تصویربرداری اتوماتیک ورکوردینگ
سیستم صوت جانبی سالن کنفرانس
برگزار کننده : استانداری استان گلستان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید ونصب تجهیزات سالن کنفرانس طبق مشخصات پیوست

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,750,000,000 ریال توضیحات تضمین : ضمانتنامه بانکی معتبر و با مدت زمان اعتبار سه ماهه و به نام استانداری گلستان صادر گردد.اصل ضمانتنامه تا ساعت 14 روز سه شنبه 4 مهرماه 1402 به دبیرخانه استانداری تحویل و رسید دریافت گردد..شناسه ملی استانداری 14002820836 زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/08/30ساعت: 19:00
خرید و نصب تجهیزات صوتی و تصویربرداری سالن کنفرانس

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.