تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده پاوه
براورد : ۱۳/۵۸۱/۹۷۷/۶۴۶ ریال

شرایط آگهی

دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات و تجهیزات و نیز گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران تضمین : 720/000/000 ریال
اجرای عملیات گازرسانی به پراکنده

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.