تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

-احداث شبکه توزیع با لوله¬های به قطر ۶۳ تا ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلنی و نصب اتصالات، شیرها و متعلقات بطول تقریبی ۲۴۰۰۰ متر.
-مدت زمان اجرای پروژه ۳۶۰ روز تقویمی
بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه ۵ تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صورتهای مالی حسابرسی شده (قابل رویت در سامانه پردیس)، وگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰(ده میلیارد ریال) دعوت می نماید، حداکثر تا ۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگی خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمایند
برگزار کننده : شرکت گاز استان اذربایجان شرقی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای شبکه توزیع گاز ۴ روستای شهرستان کلیبر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.