تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیر اساسی و اورهال ۹ دستگاه هیتر ایستگاههای تقلیل فشار شرق استان کرمانشاه( بیستون – صحنه- سنقر- هرسین – میانراهان
مبلغ براورد ۲۱/۰۹۲/۵۰۳/۹۲۵ ریال

شرایط آگهی

رشته تاسیسات و تجهیزات مبلغ تضمین 1/080/000/000 ریال
تعمیر اساسی و اورهال ۹ دستگاه هیتر ایستگاههای تقلیل فشار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.