تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۴ عنوان مناقصه شامل :
۱۴۰۲/۵۰۰۷ – خدمات امور اداری امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آبفا سوسنگرد، بستان – براورد ۵٫۲۰۱٫۶۷۰٫۰۰۰ ریال
۱۴۰۲/۵۰۰۴ – وصول مطالبات آبفا ماهشهر (زهره) – براورد ۱۷٫۶۰۰٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال
۱۴۰۲/۵۰۰۹ – قرائت و توزیع قبوض آب وفاضلاب ماهشهر(زهره) – براورد ۱٫۰۷۶٫۸۲۰٫۰۰۰ ریال
۱۴۰۲/۵۰۰۹ – نصب انشعابات و تعویض کنتور آب آبفا ماهشهر
– براورد ۶۸۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین 2.073.920.000 ریال 728.030.000 ریال خرید اسناد 200.000 ریال
۴ عنوان مناقصه شامل خدمات امور اداری امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات – قرائت و توزیع قبوض آب وفاضلاب – نصب انشعابات و تعویض کنتور آب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.