تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه تامین نیروی انسانی واگذاری حفاظت فیزیکی ( نگهبان ) مراکز تابعه سطح استان (مدیریتی )
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه تامین نیروی انسانی واگذاری حفاظت فیزیکی ( نگهبان ) مراکز تابعه سطح استان (مدیریتی )
برآورد مالی : ۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 5,364,000,000 ریال توضیحات تضمین : مناقصه تامین نیروی انسانی واگذاری حفاظت فیزیکی ( نگهبان ) مراکز تابعه سطح استان (مدیریتی ) زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/07/30ساعت: 14:30
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تامین نیروی انسانی واگذاری حفاظت فیزیکی ( نگهبان ) مراکز تابعه سطح استان (مدیریتی )

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.