تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

جوشکاری و رنگ آمیزی دکلهای خطوط ۴۰۰ کیلوولت گتوند – مهر و مهر – خرم آباد ۲ و خرم آباد ۲-کرخه، دزفول. ۲- مدت انجام کار:(۱۲) دوازده ماه شمسی
محل انجام کار محدوده دکلهای خطوط ۴۰۰ کیلوولت گتوند – مهر و مهر خرم آباد کرخه جداول لیست کامل خطوط و تعداد دکلها پیوست اسناد می باشد. ۴- مبلغ برآورد:-/۲۵/۲۹۲/۴۱۸/۴۹۴ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1/264/621/000 ریال 5 نیرو
جوشکاری و رنگ آمیزی دکلهای خطوط ۴۰۰ کیلوولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.