تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به قدرت ۵۰۰KVA
مبلغ معامله برای مناقصه یادشده ۳۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1/690/000/000 ریال
خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به قدرت ۵۰۰KVA

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.