تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تهیه مصالح و تجهیزات و ابزار کار لازم جهت استاندارد سازی نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق برای اتاق سرور و اتاق برق شرکت توزیع برق آذربایجان غربی

شرایط آگهی

برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.
تهیه مصالح و تجهیزات و ابزار کار لازم جهت استاندارد سازی نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق برای اتاق سرور و اتاق برق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.