تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید بخشی از کابل های فشار ضعیف تشبندان و شهید سلیمانی
براورد : ۵۶۹/۵۶۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 20/091/365/000 ریال
خرید بخشی از کابل های فشار ضعیف

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.