تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

دو ردیف مناقصه شامل :
۱- کابل خود نگهدار ۲۵+۵۰+۲۵+۳۵۰ ۵۰۰ کیلومتر
۲- کابل خود نگهدار ۷۰۲۵+۳۷۰۲۵ ۵۰۰ کیلومتر

شرایط آگهی

تضمین ها : 19/530/000/000 ریال 25/440/000/000 ریال خرید : 500/000 ریال مندرج در اصل اگهی
دو ردیف مناقصه شامل : ۱- کابل خود نگهدار ۲۵+۵۰+۲۵+۳۵۰ ۵۰۰ کیلومتر ۲- کابل خود نگهدار ۷۰۲۵+۳۷۰۲۵ ۵۰۰ کیلومتر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.