تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش اقلام و تجهیزات مستعمل مستهلک و اسقاط موجود در انبار خاتون آباد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرایط آگهی

تضمین : 200/000/000 ریال
فروش اقلام و تجهیزات مستعمل مستهلک و اسقاط موجود در انبار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.