تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

آگهی مزایده موتور سیکلت
دراجرای پرونده کلاسه ۱۴۰۱۰۴۰۲۶۷۸۰۰۰۰۴۹۷ و شماره بایگانی ۱۴۰۱۰۰۵۲۴ متعهد: احمد داوری- متعهدله: مریم شهابی موضوع سند ازدواج شماره ۵۲۷۸ مورخه ۱۳۸۶/۰۵/۲۵ تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۲۷ شهر تویسرکان ، یکدستگاه موتورسیکلت با شماره انتظامی ۶۷۷۵۹ ایران ۱۴۷ متعلق به آقای احمد داوری ، که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده است از طریق مزایده به فروش میرسد.
الف – مشخصات :
موتورسیکلت کویر موتور با شماره انتظامی ۶۷۷۵۹ ایران ۱۴۷ مدل ۱۴۰۱ رنگ مشکی با سوخت بنزین و شماره موتور ۵۸۰۲۵۵۷۱ و شماره شاسی ۰۹۰۳۱ بدنه سالم متناسب با مدل – باک دارد متناسب با مدل- زین/تودوزی دارد متناسب با مدل
موتور ، گیربکس ، دیفرانسیل خاموش – تایرها جلو و عقب ۸۰ درصد سالم -وضعیت ظاهری موتور مناسب-چراغها سالم
توضیحات :
۱- قادر به روشن شدن موتور نبوده (موتورخاموش) ۲- عدم ارائه بیمه نامه شخص ثالث در زمان بازدید ۳- قیمت گذاری بدون در نظر گرفتن میزان خلافی و بیمه خودرو و بی عیب بودن شاسی می باشد. ۴- قیمت گذاری به شرط وجود اسناد هویتی و تطبیق آن با مشخصات خودرو معتبر است .
که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هفتصد میلیون ) ریال ارزیابی شده است .
پلاک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در اداره ثبت اسناد و املاک واقع در تویسرکان خیابان انقلاب از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ فوق شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
محمد علی جلیلوند – رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تویسرکان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
شماره آگهی : ۱۴۰۲۰۳۹۲۶۷۸۰۰۰۰۰۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱۰۴۰۲۶۷۸۰۰۰۰۴۹۷

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش یکدستگاه موتورسیکلت مدل ۱۴۰۱ رنگ مشکی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.