تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : کانکتور انشعاب کابل خودنگهدار تحویل فوری
کاهش و یا افزایش ۲۵ درصدی دارد
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۷۰۱۷۰۰۰۲۸۶
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
نام کالا : کانکتور سیم
تعداد : ۵,۴۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
محل تحویل : استان : کردستان ، شهر : سنندج

شرایط آگهی

کانکتور انشعاب کابل خودنگهدار تحویل فوریکاهش و یا افزایش 25 درصدی دارد
کانکتور انشعاب کابل خودنگهدار تحویل فوری کاهش و یا افزایش ۲۵ درصدی دارد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.