تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ساخت ، تکمیل ، راه اندازی اسانسور شماره ۳ ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استان
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۳۰۷۶۰۰۰۱۵۶
برگزار کننده : اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز مدارس استان تهران
نام سرویس : سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان
تعداد : ۱قراراداد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

طبق مشخصات پیوست
ساخت ، تکمیل ، راه اندازی اسانسور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.