تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تعمیرات و نگهداری تاسیسات بهداشتی امور مرکز معاونت و دیسپاچینگ
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۱۸۸۰۰۰۱۳۶
برگزار کننده : شرکت برق منطقه ای اصفهان
نام سرویس : فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لولهکشی و سایر تاسیسات ساختمان
تعداد : ۱مجموعه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : اصفهان

شرایط آگهی

لطفا کلیه مدارک پیوستی ارائه شده پس از تکمیل و مهر و امضاء؛ بارگذاری و ارسال از طریق سامانه؛ نهایتا تا تاریخ 22/6/1402به این امور ارسال گردد.در صورت سوال با شماره 09134035326 آقای شمندیتماس بگیرید.
تعمیرات و نگهداری تاسیسات بهداشتی امور مرکز معاونت و دیسپاچینگ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.