تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : بهسازی و محصور نمودن سه دستگاه هواساز ترمینال با ساندویچ پنل
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۰۱۲۶۵۰۰۰۰۴۴
برگزار کننده : اداره کل فرودگاه های استان یزد
نام سرویس : فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو
تعداد : ۱مجموعه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
محل تحویل : استان : یزد ، شهر : یزد

شرایط آگهی

بهسازی و محصور نمودن سه دستگاه هواساز ترمینال با ساندویچ پنل طبق فایل پیوست
بهسازی و محصور نمودن سه دستگاه هواساز ترمینال با ساندویچ پنل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.