تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری خرید خدمات مشاوره مشاورانی راکه در تخصص انتقال نیرو توسط سازمان برنامه و بودجه، احراز صلاحیت شده اند در چهارچوب ضوابط آئین نامه مذکور برای انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی خرید تجهیزات پروژه های طرح جامع مشهد

شرایط آگهی

اعلام نشده
خدمات مشاوره در تخصص انتقال نیرو برای انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.