تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید و آداپتاسیون بوشینگ های ترانسفورماتور های پست های فوق توزیع
شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۰۸۱۰۰۰۰۱۸
براورد ۶۵٫۳۵۵٫۹۲۰٫۴۸۵ ریال

شرایط آگهی

تضمین 3.268.000.000 ریال
خرید و آداپتاسیون بوشینگ های ترانسفورماتور های پست های فوق

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.