تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه شماره ۰۲۰۸۳۸۰۲۳۰۰۰۹DT1دارای ارزیابی کیفی با موضوع خرید ۳۰عدد شیر ایمنی
برگزار کننده : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
فراخوان ارزیابی کیفی خرید ۳۰عدد شیر ایمنی۰۲۰۸۳۸۰۲۳۰۰۰۹DT1

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.