تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

ابعادبرداری و ساخت قطعات یدکی پمپهای آب دریا

شرایط آگهی

سپرده 6.778.388.740 ریال-
ابعادبرداری و ساخت قطعات یدکی پمپهای آب دریا

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.