تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۳ عنوان مناقصه شامل :
خرید دو دستگاه پمپ sp دوازده اینچ شهرستان اراک
خرید ۱۰۰۰ عدد دریچه نانو کامپوزیت به قطر ۶۰ سانتیمتر با باربری چهل تن d 400- شهرهای دارای فاضلاب
خرید لوله های فاضلابی به قطرهای ۲۵۰ میلیمتر (۵۶۰۰ متر)، ۳۱۵ میلیمتر (۶۰۰ متر) ، ۴۰۰ میلیمتر (۴۰۰ متر) – شهرهای دارای فاضلاب

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد.
۳ عنوان مناقصه شامل : خرید دو دستگاه پمپ sp دوازده اینچ – خرید ۱۰۰۰ عدد دریچه نانو کامپوزیت به قطر ۶۰ سانتیمتر با باربری چهل تن d 400- شهرهای دارای فاضلاب – خرید لوله های فاضلابی به قطرهای ۲۵۰ میلیمتر (۵۶۰۰ متر)، ۳۱۵ میلیمتر (۶۰۰ متر) ، ۴۰۰ میلیمتر (۴۰۰ متر) – شهرهای دارای فاضلاب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.