تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری عملیات احداث مخزن آب بتنی به حجم ۲٫۰۰۰ مترمکعب و تاسیسات مربوطه شامل کلیه پمپ ها، خطوط آتش نشانی و تابلوهای برق طرح توسعه دامداری

شرایط آگهی

خرید : 10/000/000 ریال صلاحیت حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات
واگذاری عملیات احداث مخزن آب بتنی به حجم ۲٫۰۰۰ مترمکعب و تاسیسات مربوطه شامل کلیه پمپ ها، خطوط آتش نشانی و تابلوهای برق طرح توسعه دامداری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.