تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۴ عنوان مناقصه شامل : مناقصه اول:عملیات نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلووات (با ارزیابی کیفی)
-مناقصه دوم اجرای آسفالت کورچینک به حصار شیوان شهرستان خدابنده با ارزیابی کیفی -مناقصه سوم (تجدید مناقصه خرید نصب و نگهداری سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور (با ارزیابی کیفی)
-مناقصه چهارم (تجدید مناقصه اجرای فیبر نوری در آزادراه زنجان قزوین

شرایط آگهی

5 نیرو یا تاسیسات برقی 5 راه و ترابری
۴ عنوان مناقصه شامل : مناقصه اول:عملیات نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۵۰ -مناقصه دوم اجرای آسفالت کورچینک-خرید نصب و نگهداری سامانههای ثبت تخلفات عبور و مرور – اجرای فیبر نوری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.