تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مبلغ برآورد اولیه اجرای کار ۲۸٫۰۷۵٫۸۰۵٫۶۵۴ ریال

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. مبلغ تضمین 1.403.790.283 ریال -
انجام خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.