تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

پروژه نگهداری و تعمیر دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت شرکت
برگزار کننده : شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان
شرح کلی حوزه فعالیت : برق منطقه¬ای زنجان

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 2,000,000 مبلغ تضمین : 6,650,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/12/29ساعت: 19:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه نگهداری و تعمیر دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت شرکت برق منطقه¬ای زنجان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.