تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید یک دستگاه چیلر جهت ساختمان مدیریت های امور آموزشی و دانشجویی خود

شرایط آگهی

تضمین : 3/500/000/000 ریال
خرید یک دستگاه چیلر جهت ساختمان مدیریت های امور آموزشی و دانشجویی خود

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.