تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات خشکی و بندری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

شرایط آگهی

اعلام نشده
ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات خشکی و بندری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.