تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش دو دستگاه آب شیرین کن حرارتی به روش MSF مستعمل و قابل بهره برداری ساساکورا به همراه تابلو برق مربوطه و سایر اقلام مستعمل متعلق به خود
۴ ردیف مزایده شامل :
۱- آب شیرین کن حرارتی با ظرفیت تولید ۱۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز- تعداد ۲ دستگاه
۲- بویلر با ظرفیت ۱۰٫۰۰۰ کیلوگرم بر ساعت ساخت Iron Works Kato-تعداد۲ دستگاه
۳- مخازن نگهداری سوخت با ظرفیت ۱۰۵ متر مکعب- تعداد ۴ عدد
۴- مخازن نگهداری سوخت با ظرفیت ۱۱۰ متر مکعب- تعداد ۱ عدد
براورد : ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

خرید اسناد 20/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی تضمین : 54/000/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی هزینه های انتشار آگهی مزایده و کارشناسی مورد مزایده به عهده برنده است.
فروش دو دستگاه آب شیرین کن حرارتی به روش MSF مستعمل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.