تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش کابل مسی اسقاط به مقدار ۱۰۰۰۰ کیلوگرم

شرایط آگهی

مبلغ خرید اسناد 545/000 ریال به حساب مندرج در اصل اکهی مبلغ تضمین 1/975/000/000 ریال ضمانتنامه بانکی یا اصل فیش واریز وجه به حساب جام مندرج در آگهی... - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده است.
فروش کابل مسی اسقاط به مقدار ۱۰۰۰۰ کیلوگرم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.