تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ ۱۳۱SI مدل ۹۰ به مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ ۱۳۱SI مدل ۹۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.