تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

یک دستگاه اتومبیل پژوپارس Yxu رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ به شماره ایران ۹۹-۶۴۷س ۲۱ به شماره موتور ۰۹۰۱۷۹۳۷۱۲۴ و شماره شاسی NAANOCEGH918517 به مالکیت آقای سبحان توکلی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اسناد و مدارک خودرو مشاهده نگردید وضعیت موتور خاموش بوده و اتاق سالم وضعیت لاستیکها ۷۰ درصد و اعتبار بیمه شخص ثالث نامشخص میباشد. اتومبیل مذکور برابر نظریه کارشناس رسمی به مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

اعلام نشده
یک دستگاه اتومبیل پژوپارس Yxu رنگ سفید

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.