تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : دستگاه فروش خودکار نوشیدنی ها
شماره نیاز : ۱۱۰۲۰۹۰۵۶۹۰۰۰۰۵۶
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور استان تهران
نام سرویس : فعالیتهای خدماتی مربوط به ارائه آشامیدنی ها
تعداد : ۸۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

دستگاه فروش خودکار نوشیدنی برای مراکز 8 گانه دانشگاه پیام نور
دستگاه فروش خودکار نوشیدنی ها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.