تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در صورت عدم تولید کالای موضوع مناقصه در داخل کشور و لزوم خرید کالای خارجی گواهی عدم ساخت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صنایع الکتریکی و فلزی الزامی است. در ضمن قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
برگزار کننده : اداره کل ارتباطات وعلائم الکتریکی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
خرید تجهیزات جانبی سیستم های ارتباطی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.