تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

جوشکاری و رنگ آمیزی دکلهای خطوط ۴۰۰ کیلوولت گتوند-مهر و مهر-خرم آباد۲ و خرم آباد۲-کرخه،دزفول
برگزار کننده : شرکت سهامی برق منطقه ای باختر
شرح کلی حوزه فعالیت : دکلهای خطوط ۴۰۰ کیلوولت گتوند-مهر و مهر-خرم آباد۲ و خرم آباد۲-کرخه،دزفول
برآورد مالی : ۲۵,۲۹۲,۴۱۸,۴۹۴

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,264,621,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/12/10ساعت: 10:00
جوشکاری و رنگ آمیزی دکلهای خطوط ۴۰۰ کیلوولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.