تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بهسازی و نگهداری سیستم های روشنایی راه و تونل حوزه استحفاظی شهرستان مشهد(نوبت اول) ۱۴۰۲/۳۱/۱۶۸
برگزار کننده : اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی
شرح کلی حوزه فعالیت : بهسازی و نگهداری سیستم های روشنایی راه و تونل حوزه استحفاظی شهرستان مشهد(نوبت اول) ۱۴۰۲/۳۱/۱۶۸
برآورد مالی : ۷۸,۳۷۵,۵۹۱,۲۹۹

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 3,918,779,565 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/10/04ساعت: 17:00
بهسازی و نگهداری سیستم های روشنایی راه و تونل

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.