تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فراخوان ارزیابی کیفی خرید P/F:ELECTRICAL PANEL MV SWITCHGEAR
مناقصه R9/400/32 به شماره تقاضای ۰۰۴۹۰۳۰
برگزار کننده : مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه نهم

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00
ELECTRICAL PANEL MV SWITCHGEAR

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.